» Tìm kiếm:

Bạch Vân Sơn

Phong su anh Cong thue tren dinh Bach Van Son Phóng sự ảnh: Cõng thuê trên đỉnh Bạch Vân Sơn

Thắng cảnh Yên Tử ( Bạch Vân Sơn) mấy năm qua được đầu tư nhiều. Với đỉnh núi cao trên 1.000m này, sức người vô cùng quan trọng trong khâu..