» Tìm kiếm:

Bùi Long Giang

Chang trai cua bien Chàng trai của biển

TP - Trong hơn 100 học viên giỏi và xuất sắc đứng trên sàn danh dự Hội trường Bộ Quốc phòng, tôi để ý chàng trai mặc quân phục thuộc quân..