» Tìm kiếm:

Bình Thuận Ngô Minh Hùng

Tin van Tin vắn

Lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận vừa xuất khẩu 270 tấn cao su thỏi (đã chế biến) sang thị trường Trung Quốc. Giám đốc Sở Thương mại Bình Thuận..