Dien dan Lang nghe tre vi thanh nien noi ve cac van de xa hoi Ba oi dung ca do bong da nua Diễn đàn “Lắng nghe trẻ vị thành niên nói về các vấn đề xã hội”: “Ba ơi, đừng cá độ bóng đá nữa !”

Bé Thoa (ở Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), chừng 13 tuổi, vóc người gầy còm. Khi tôi hỏi: “Ước mơ của em là gì?”, với giọng nghèn nghẹn bé..