Ngay mai day thang be May Ngày mai, đầy tháng bé May!

Bé biết... thẹn thùng, biết chê ỏng chê eo. Đặc biệt, bé rất khoái... cái bình sữa. Ngày mai, bé sẽ được Thảo Cầm Viên (TCV) Sài Gòn mừng..