Su kien Carly Fiorina va quan diem cua HP VN "Sự kiện Carly Fiorina" và quan điểm của HP VN

Sau 6 năm ở vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn máy tính HP, tạo ra cuộc sáp nhập HP-Compaq lớn nhất trong lịch sử ngành máy tính hồi..