Giai phong mat bang qua cham Giải phóng mặt bằng quá chậm

Chiều 11-10, ông Hoàng Đình Phúc, giám đốc Phân ban quản lý dự án 1 phía Nam (Bộ GTVT), cho biết mặc dù quĩ thời gian thực hiện dự án mở..