» Tìm kiếm:

Bà Phạm Thị Thanh Hải

TP HCM xoa bo 11 cum cong nghiep trong khu dan cu TP.HCM: xóa bỏ 11 cụm công nghiệp trong khu dân cư

Bà Phạm Thị Thanh Hải - phó viện trưởng Viện Qui hoạch TP.HCM - cho biết tại cuộc họp bàn về qui chế quản lý các cụm công nghiệp (CN) mới..