» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Thu Hương

Vietnam Idol mot chuong trinh khong minh bach Vietnam Idol - một chương trình không minh bạch

* Ý kiến bạn đọc: Làm như vậy có khác gì trò lừa bịp?* Tuyên bố của Công ty Gapit: Không công bố số lượng tin nhắn bầu chọn vì “phải tuân..