» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Thị Bích Hà

Dich vu ngan hang Gong minh cho lan song ngoai Dịch vụ ngân hàng: Gồng mình chờ “làn sóng ngoại”

TP - Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á “tha thiết” đề nghị báo chí “làm sao để người dân hiểu và sử dụng dịch..

Dich vu ngan hang Gong minh cho lan song ngoai Dịch vụ ngân hàng: Gồng mình chờ “làn sóng ngoại”

Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á “tha thiết” đề nghị báo chí “làm sao để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ..