» Tìm kiếm:

Bà Ngô Thục Trân

Phu nhan lanh dao Dai Loan hau toa Phu nhân lãnh đạo Đài Loan hầu tòa

Bà Ngô Thục Trân, 54 tuổi - phu nhân lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã phải ra hầu tòa ở Đài Bắc hôm nay (15/12) vì các cáo buộc tham..