» Tìm kiếm:

Bà Hoàng Anh

Ha Noi Hon 400 ho dan bi tinh nham tien dien Hà Nội: Hơn 400 hộ dân bị "tính nhầm" tiền điện!?

3 tháng nay hàng trăm hộ dân ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, rất bức xúc vì điện lực Tây Hồ ghi lùi số điện định mức 100 Kw/tháng mà họ..