» Tìm kiếm:

Bà Bình Dương

Ram thang Gieng di chua Ba Rằm tháng Giêng đi chùa Bà

Mỗi năm, cứ đến rằm tháng Giêng, những con đường dẫn về chùa Bà Bình Dương lại đông nghịt khách thập phương...

Di chua Ba phai luy chua Ong Đi chùa Bà phải lụy chùa Ông

Lễ hội chùa Bà Bình Dương diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm rất nổi tiếng. Nay, ngày 13 âm lịch cũng là ngày vía Ông thu hút khách..