» Tìm kiếm:

Assigned Names

LHQ chuan bi thanh lap to chuc quan ly Internet LHQ chuẩn bị thành lập tổ chức quản lý Internet

Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu tiến hành việc thành lập một cơ quan chuyên trách “tranh luận” về các vấn đề bức xúc liên quan đến mạng..

Pro phan mo rong ten mien moi xuat hien .Pro – phần mở rộng tên miền mới xuất hiện!

Cách đây hai năm Tổ chức ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), cơ quan quản lý Internet đã chấp thuận thêm vào..