» Tìm kiếm:

Apache Web Server

Sun chi 1 ti USD mua lai MySQL Sun chi 1 tỉ USD mua lại MySQL

Sun Microsystems hôm qua (16/1) thông báo đã đạt được thoả thuận mua lại hãng phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là động thái mới..