» Tìm kiếm:

Anya Schiffrin

Dua tin thoi toan cau hoa ngay cang kho Đưa tin thời toàn cầu hóa ngày càng khó

"Phát triển là một quá trình chuyển đổi và nó sẽ có hiệu quả tốt nhờ vào sự ra đời của những cuộc đối thoại quốc gia. Giới truyền thông..