» Tìm kiếm:

Anoasis Beach Resort

Vung Tau tim cach khoi phuc du lich sau bao so 9 Vũng Tàu tìm cách khôi phục du lịch sau bão số 9

Vào cuối tuần này, Khu điều dưỡng du lịch Vũng Tàu khai trương, trong khi đó Khu du lịch Anoasis Beach Resort - Domain Kỳ Vân cũng phục hồi..