Trieu phu tang biet thu cho nguoi vo gia cu Triệu phú tặng biệt thự cho người vô gia cư

Dorie-Ann Kahale và năm cô con gái đã chuyển từ một nhà dành cho người vô gia cư đến cư trú tại một biệt thự ngày 22-3, nhờ lòng tốt của..

Ty phu tang biet thu cho nguoi vo gia cu Tỷ phú tặng biệt thự cho người vô gia cư

Dorie-Ann Kahale và 5 cô con gái hôm qua chuyển từ trung tâm cho người vô gia cư đến một biệt thự ở Honolulu (Hawaii, Mỹ), sau khi một nhà..