Thuong goi den Coi Thương gởi đến Còi

Anh Còi à! Em rất biết ơn những gì anh đã, đang và sẽ làm cho em. Em biết, tình yêu của anh dành cho em thật to lớn và không có gì so sánh..