» Tìm kiếm:

Anh Đỗ Quang Huy

May tinh Bi Ngo doat giai nhat cuoc thi thiet ke do Intel to chuc Máy tính Bí Ngô đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế do Intel tổ chức

Ngày 18/10, Công ty Intel Việt Nam đã công bố kết quả cuộc thi “Ý tưởng mới cho PC”. Anh Đỗ Quang Huy - chuyên viên thiết kế của Công..