» Tìm kiếm:

Amadeu Paixao

Boa Morte se som quyet dinh tuong lai cua minh Boa Morte sẽ sớm quyết định tương lai của mình

Theo lời người đại diện của Louis Boa Morte là Amadeu Paixao thì những vấn đề xung quanh tương lai của thân chủ ông sẽ được giải quyết..