» Tìm kiếm:

Alexei Frenkel

Nga xet xu vu am sat Pho thong doc Ngan hang Trung uong Nga xét xử vụ ám sát Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương

Một phiên tòa sơ thẩm ở Moscow đã buộc tội doanh nhân Alexei Frenkel là kẻ chủ mưu vụ ám sát ông Andrei Kozlov - Phó thống đốc Ngân hàng..