» Tìm kiếm:

Al Qaeda Osama Bin Laden

Website Hoi giao loan tin moi ve Bin Laden Website Hồi giáo loan tin mới về Bin Laden

Một trang web Hồi giáo hôm nay (28/12) tuyên bố sẽ đăng tải một đoạn băng mới của lãnh đạo Al Qaeda Osama Bin Laden về việc "chặn đứng âm..