» Tìm kiếm:

Al Qaeda Khalid Sheikh Mohammed

Nghi can khung bo 11 9 nhan toi Nghi can khủng bố 11-9 nhận tội

Nhân vật thứ ba của Al Qaeda Khalid Sheikh Mohammed trong một phiên xử kín ở nhà tù Guantanamo cuối tuần trước đã thừa nhận trách nhiệm của..