Al Qaeda doa tra thu cho Hamas Al Qaeda dọa trả thù cho Hamas

Xuất hiện hôm qua trên các trang web Ả Rập như Al Ansar, Islammemo..., một tuyên bố tự nhận là của tổ chức Al Qaeda đã kêu gọi trả đũa Mỹ..