» Tìm kiếm:

Airport Taxi

Kinh doanh taxi cong bang kho gi ma khong thuc hien Kinh doanh taxi công bằng: khó gì mà không thực hiện ?

Tôi mới xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, vừa đi ra đã có bao nhiêu tài xế taxi săn đón. Người nhà của tôi có lẽ biết trước cung cách..