8 tuoi chinh phuc nhieu dinh nui cao cua the gioi 8 tuổi chinh phục nhiều đỉnh núi cao của thế giới

Chỉ cao 1,2m và mới 8 tuổi, nhưng Aidan Gold đã là một nhà leo núi kỳ cựu. Chú bé đã để dấu chân của mình trên các đỉnh núi ở dãy Cascades,..