» Tìm kiếm:

Ai Cập Farouk Hosni

Bo truong Van hoa Ai Cap tu chuc vi vu chay nha hat Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập từ chức vì vụ cháy nhà hát

Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouk Hosni đã nộp đơn xin từ chức vì vụ cháy xảy ra cuối tuần trước tại nhà hát thành phố Beni Suef, phía Nam..