» Tìm kiếm:

Adolph Coors

Adolph Coors giac mo thanh cong noi vien xu Adolph Coors - giấc mơ thành công nơi viễn xứ

Nhiều người di cư đến Mỹ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng nhưng lại tràn đầy ước mơ, một ngày nào đó mình sẽ thành danh. Chàng thanh niên 26..