» Tìm kiếm:

Adam Boileau

Cong Firewire mo toang Windows cho hacker Cổng Firewire “mở toang” Windows cho hacker

Một chuyên gia nghiên cứu bảo mật người New Zealand vừa phát hành một phần mềm công cụ có thể cho phép tấn công đoạt quyền truy cập vào PC..