Al Qaeda nhan trach nhiem ve vu tan cong kep Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công kép

Lữ đoàn Abu Hafz al-Masri thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công kép tại Istanbul ngày hôm 20/11..