Ban giao duong Ho Chi Minh Bàn giao đường Hồ Chí Minh

TT (Quảng Nam) - Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu cơ sở và tiến hành bàn giao công trình đường Hồ Chí Minh (giai..

Duong Ho Chi Minh hoan thanh doan hiem tro nhat Đường Hồ Chí Minh: hoàn thành đoạn hiểm trở nhất

TT (Huế) - Ngày 17-5, kỹ sư Trịnh Khắc Nguyên - ban điều hành đường Hồ Chí Minh - cho biết gói thầu A Đớt - A Tép (từ km378+400 đến km420)..

Duong Ho Chi Minh chi con 4 km dang thi cong Đường Hồ Chí Minh chỉ còn 4 km đang thi công

Theo Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Hà Đình Cẩn, đoạn Khe Cò (Hà Tĩnh) - Ngọc Hồi (Kontum) dài 962 km đến nay đã hoàn..