Gia Lai Dan chay tron sut dat ve lang Gia Lai: Dân "chạy trốn" sụt đất về làng

Sau 2 ngày tan tác sang các làng bên lánh nạn, dân làng A Klãl (xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa) đã trở về, dù chưa ai dám vào nhà, sợ bị “rớt..

Gia Lai xay ra hien tuong dong dat Gia Lai: xảy ra hiện tượng động đất?

Trong 7 tiếng từ 5 giờ sáng đến 12 giờ ngày 8-4, tại làng A Klãl xã Ia Pết huyện Đắc Đoa đã xảy ra hiện tượng lạ khiến người dân lo sợ.