Virus cum dang phat trien manh “Virus cúm đang phát triển mạnh”

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đưa ra lời cảnh báo trên khi phát hiện virus cúm A H3N2 đang có dấu hiệu phát triển mạnh và biến đổi..

Cac chung virus cum dang phat trien manh Các chủng virus cúm đang phát triển mạnh

TP - Theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 19/3, kết quả giám sát trọng điểm cúm trong 2 tháng đầu năm 2007 tại 12 địa phương..

Cac chung virus cum dang phat trien manh Các chủng virus cúm đang phát triển mạnh

Theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 19-3, kết quả giám sát trọng điểm cúm trong hai tháng đầu năm 2007 tại 12 địa phương trên..