VPBank khang dinh vi the cua minh tren thi truong VPBank khẳng định vị thế của mình trên thị trường

Trong thời gian qua VPBank là một ngân hàng đã hoạt động rất tích cực để khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Bằng chứng là Lễ ký..