Cong ty Acer Viet Nam gioi thieu 3 dong man hinh tinh the long LCD Công ty Acer Việt Nam giới thiệu 3 dòng màn hình tinh thể lỏng LCD

Dòng "1 series" bao gồm: AL 1513m, AL 1712m, AL 1911 - ứng dụng vượt trội trong thuyết trình, phân tích dữ liệu tài chính, thiết kế đồ họa;..