» Tìm kiếm:

96B Lê Thánh Tôn

Thu vien khoa hoc tong hop mo cua hoat dong Trung tam may tinh Thư viện khoa học tổng hợp mở cửa hoạt động Trung tâm máy tính

Ngày 3/4/2004, Thư viện khoa học tổng hợp TPHCM đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm máy tính 2 tại số 96B Lê Thánh..