» Tìm kiếm:

4 tháng 11

Rat it nguoi Nga tan thanh bo ngay CM thang 10 Rất ít người Nga tán thành bỏ ngày CM tháng 10

(TP) Bắt đầu từ năm nay, nước Nga sẽ kỉ niệm ngày lễ mới vào ngày 4 tháng 11- "Ngày đoàn kết các Dân tộc" thay cho "Ngày CM tháng 10 vĩ..

Hai buoi hat quan trong 3 va 4 thang 11 nam 1923 Hai buổi hát quan trọng: 3 và 4 tháng 11 năm 1923

Có thể nói đây là hai đêm hát đặc sắc và quan trọng nhứt, vì phần tổ chức, có ông Cao-Quỳnh-Cư trông nom về giàn đờn, và ông Cao-Hoài-Sang..