Hyundai Sonata canh tranh bang gia ca Hyundai Sonata – cạnh tranh bằng giá cả

Điểm nhấn tại Mỹ trong những năm 90 của Hyundai chính là những chiếc Sonata. Ở thế hệ thứ 3 (1999-2004) sự chuyển hướng phát triển mạnh về..