Acer tham du Cho phien PC gia uu dai Acer tham dự "Chợ phiên PC giá ưu đãi"

Cty Acer Việt Nam đã tham gia tuần lễ trưng bày sản phẩm và chợ phiên PC giá ưu đãi dành cho sinh viên từ ngày 8 - 17/1tại khu trưng bày Hà..