Mat ma Da Vinci den PC “Mật mã Da Vinci” đến PC

2K Game với sự đồng ý của Sony Pictures đã phát hành và phân phối dòng video game console mới dựa trên bộ phim “Mật mã Da Vinci” từ..