21h Ngay 109 Manchester United Man City The Gioi Lieu Mai Hoan Hao 21h Ngày 10/9: Manchester United - Man City: Thế Giới Liệu Mãi Hoàn Hảo?

Hoàn hảo là một cái gì đó rất dễ vỡ, và rất dễ tự nảy sinh mặt trái của nó. Với 9 điểm trọn vẹn sau 3 vòng đấu, cùng với thành tích chưa để..