» Tìm kiếm:

12A5 Trường THPT Đức Trọng

Duong den truong dai hoc cua co gai quet rac Đường đến trường đại học của cô gái quét rác

TT(Lâm Đồng) - Tin Thái Thị Ngọc Khánh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng), đậu vào khoa y (lớp dự bị) Trường đại học Tây..