» Tìm kiếm:

Ở Nhật Công

Soichiro Honda Ong To cua vuong quoc Honda Soichiro Honda: "Ông Tổ" của vương quốc Honda

Soichiro Honda là một trong những nhà công nghiệp lớn nhất của thế giới. Ở Nhật Công ty Honda của ông sánh ngang với Công ty Toyota, Nissan.