» Tìm kiếm:

ống xi măng

Nha ong kieu Trung Quoc Nhà ống kiểu Trung Quốc

Đó đích thị là một ngôi nhà ống đúng nghĩa đen vì nó được làm từ... 2 cái ống xi măng! Chủ “nhà” là ông Xin Yucai (50 tuổi), sống ở..

Ghi tren duong So Mot Ghi trên đường Số Một

(Bài thơ viết 30 năm trước)Icậu ôm cháu cậu hôn tha thiếttừ hôm nay con vĩnh viễn Hòa Bìnhvĩnh viễn là tên contrên đất này những hố bom và..