» Tìm kiếm:

ống tia âm cực

TV ky thuat so khong con la cau chuyen cua tuong lai TV kỹ thuật số, không còn là câu chuyện của tương lai

Từ những năm 20 của thế kỷ trước cho đến nay, chiếc TV đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển: từ chiếc TV đen trắng sử dụng ống..