» Tìm kiếm:

Ư Bùi Minh Tăng

Kha nang bao so 10 vao dat lien la 50 Khả năng bão số 10 vào đất liền là 50%

"Theo dự báo của chúng tôi thì khả năng bão vào đất liền chỉ là 50%. Các dự báo của Hải quân Mỹ, đài khí tượng Nhật Bản và Trung Quốc cũng..