Nha tho Nguyen Duy Du o dau to quoc van trong long Nhà thơ Nguyễn Duy: Dù ở đâu tổ quốc vẫn trong lòng

Cánh cầm bút “buôn dưa lê” ưa tung ra nhận xét về các nhà văn, tới Nguyễn Duy thường bảo: “Cha Duy coi vậy chứ khôn lắm!”. Ơ hay,..

Binh tho Len nui Ba Vi Bình thơ: Lên núi Ba Vì

Sách xưa dạy, câu vào bài thơ nên giòn như pháo. Pháo ấy đã nổ nhờ cái nhịp lạ tai: Ơ hay / núi cứ / ba hòn /nhỉ...