» Tìm kiếm:

điểm dân cư nông thôn

Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003 Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành gồm 14 chương với 186 điều. Dưới đây là..

Phai co so do moi duoc xay nha Phải có "sổ đỏ" mới được xây nhà?

Từ 1/1/2008, ở TP. Hà Nội, người dân phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới được cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở. Đây..

Cap phep tam de giam kho vi treo Cấp phép tạm để giảm khổ vì “treo”

Quyết định về việc "Cấp giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng nhà ở tại các điểm dân cư nông thôn trên địa TP Hà Nội" - dự kiến ban..

Chi thi cua Thu tuong ve trien khai thi hanh Luat Xay dung Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai thi hành Luật Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng. Chỉ thị nhằm đưa Luật Xây dựng vào cuộc..

Thuc hien qui che danh so nha moi Co thay doi toan bo so nha Thực hiện qui chế đánh số nhà mới: Có thay đổi toàn bộ số nhà?

Bộ Xây dựng vừa ban hành qui chế đánh số và gắn biển số nhà mới để áp dụng cho các khu vực đô thị và điểm dân cư nông thôn mới xây dựng.

Ban hanh quy che danh so gan bien so nha Ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ban hành quy chế về việc đánh số và gắn biển số nhà. Quy chế được áp dụng tại khu vực đô thị và..

Lap lai trat tu danh so nha Lập lại trật tự đánh số nhà

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký Quyết định 05 ban hành quy chế về việc đánh số và gắn biển số nhà. Quy chế được áp dụng tại khu..

Thanh lap Vien Qui hoach xay dung Thành lập Viện Qui hoạch xây dựng

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định thành lập Viện Qui hoạch xây dựng trực thuộc UBND tỉnh. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, với chức..

UBND cap xa duoc quyen cap phep xay dung nha UBND cấp xã được quyền cấp phép xây dựng nhà

Hôm nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xây dựng, trong đó phân cho chính quyền xã cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm..