» Tìm kiếm:

độ tích tụ năng lượng

Can cam trong cay chan nuoi noi co do phong xa cao Cần cấm trồng cây, chăn nuôi nơi có độ phóng xạ cao

TS-Cần cấm trồng cây, chăn nuôi ở nơi có độ phóng xạ cao... Khuyến cáo của Liên đoàn địa chất xạ hiếm ở một số khu vực phát hiện có độ..